Kansen zien, kansen benutten
en waarde leveren!
InmensGrow biedt jouw organisatie een gestructureerd
programma om op basis van gezamenlijke
bedrijfsdoelstellingen en intrinsieke motivaties
grenzen te verleggen voor gezonde groei.

Wat we doen

Het InmensGrow Program bouwt een ondernemende cultuur zodat jouw organisatie gezond groeit. In deze ondernemende cultuur zien medewerkers kansen, benutten ze deze kansen en leveren ze dagelijks meer toegevoegde waarde.

InmensGrow combineert een app met professionele begeleiding zodat haar opdrachtgevers ambitieuze doelstellingen realiseren met alle mensen die er werken. Het InmensGrow Program heeft zich in de praktijk bewezen bij ruim 150 opdrachtgevers en sluit aan op de laatste wetenschappelijke inzichten hoe excellente organisaties, synergetische teams en high potentials gezonde groei realiseren.

Het InmensGrow Program bouwt aan de hand van de metafoor van een organisatiereis in 7 stappen een ondernemende cultuur die zorgt voor gezonde groei:

  • Maak menselijk potentieel inzichtelijk
  • Bepaal organisatiekansen
  • Kies gedeelde groeiambities
  • Realiseer organisatieverbeteringen
  • Ontwikkel high performance teams
  • Vergroot persoonlijke effectiviteit
  • Groei door op eigen kracht

Het InmensGrow Program zorgt ervoor dat externe en interne veranderingen energie geven en tot groei leiden.

We helpen organisaties om vandaag te excelleren en morgen groei te realiseren.

Het InmensGrow Program bestaat uit zeven stappen. Iedere stap werpt direct vruchten af.

De 4 basisprincipes van InmensGrow

1. Groei

Alles wat leeft groeit. Mensen hebben de intrinsieke behoefte om te groeien. Door deze intrinsieke behoefte van mensen op cruciale posities aan te spreken, komt de wens tot leven en is gezonde, duurzame en winstgevende groei een vanzelfsprekend resultaat.

2. Autonomie

Ieder mens en iedere organisatie heeft de vrije keus om zijn leven, in verbinding met zijn omgeving, zo in te richten dat het recht doet aan wie hij is en wat hij wil; autonomie genaamd. Het vergroten van autonomie stimuleert ondernemerschap en leiderschap. Organisaties met autonome leiders realiseren gezonde, duurzame en winstgevende groei.

3. Veerkracht

Ieder mens en iedere organisatie heeft het vermogen om negatieve ervaringen op een gezonde manier te herstellen of te compenseren. Dat is hoopvol, want ieder mens en iedere organisatie is daardoor bij machte het verleden achter zich te laten en ruimte te maken voor een gezonde toekomst.

4. Integriteit

Integere mensen en organisaties handelen vanuit een intrinsieke motivatie en nemen daar volledige verantwoordelijkheid voor. Hierdoor zijn ze in staat om op een volwassen, professionele en gelijkwaardige manier te ondernemen en te leiden. Altijd aanspreekbaar, ook als het anders loopt dan verwacht.

Groei Verkenner

De Groei Verkenner is een ervaringsgerichte workshop voor management teams. Met als resultaat een concreet beeld van het groeipotentieel, waarom het relevant is om dat groeipotentieel te benutten én hoe dat potentieel daadwerkelijk wordt gerealiseerd.

De volgende klanten gingen je voor.